0264 241 32 48 info@umpagida.com.tr

İnsan Kaynakları Politikamız

İnsan Kaynakları Vizyonumuz
Firmamızın vizyonunu taşıyacak, insan kaynağımızın gelişimi için  gerekli ihtiyaçları belirleyerek geliştirecek sistemler kurmaktır.

İnsan Kaynakları Politikamız
İnsan Kaynakları politikamız; Şirketimizin hedef ve stratejileri doğrultusunda kaliteli insan kaynağını bünyemize katmak ve en verimli şekilde değerlendirilmesini sağlamaktır. İstihdama katkıda bulunmaktır.

İnsan Kaynakları Stratejileri
Kurumun stratejik hedeflerine ulaşması için, organizasyonun bugünkü ve gelecekteki ihtiyaçlarını analiz etmek, bu ihtiyaçlara en uygun insan kaynağını kurum içinde geliştirecek sistemleri kurmaktır.

Ortak Değerlerimiz
Müşteri memnuniyeti,
Çalışan memnuniyeti,
Kalite,
Çevreyi koruma,
Etik ve ahlaki değerler,
Sosyal sorumluluk,
Kavramlarının oluşturduğu bir bütündür.